Hier vind je een aantal interessante artikelen en filmpjes over de Jonge Generatie en Nieuw Organiseren

 # ‘ZONDER LESSEN IN FILOSOFIE STRAKS GEEN BAAN’

Een andere kijk op onderwijs… ‘Jongeren hebben nu meer aan onderwijs in filosofie en morele vorming (Bildung) dan aan het verwerven van specifieke beroepsvaardigheden’, schrijft Martin Slagter. Lees hier het volledige artikel dat op 5 september jl. verschenen is in de Volkskrant.

# TALKING ABOUT MY GENERATION

De jonge generatie professionals kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan vernieuwende initiatieven die essentieel zijn voor organisaties van de toekomst.  Mart Bloem maakte een documentaire over deze jonge generatie, de generatie Y, geboren tussen circa 1980 en 1995. Wat houdt deze generatie precies in en waarin verschilt deze van andere generaties? Waarin zijn ze anders? Wat beweegt ze en welke thema’s spelen een belangrijke rol in hun leven? Bekijk de trailer.

# DE VERMOEIDHEID VAN HET MOETEN

Lees artikel uit Trouw, van 10 juni 2014 met de titel Generatie Y is niet lui, maar moe van de excellentiedruk! Jongeren krijgen constant te horen dat ze moeten excelleren, geen genoegen mogen nemen met zesjes. Ze krijgen het verwijt lui te zijn als ze daar voor passen. Maar dat is onterecht, want ze maken andere keuzes dan hun ouders. Niet meer voor rijker, meer en groter.

# ‘STORYTELLING & MILLENIALS: HET ECHTE VERHAAL VAN DOVE’

Lees dit artikel over ‘ondernemen met een hart’ en de kracht van een verhaal!

# ‘DISRUPTIES DIE DE TOEKOMST VAN HET WERK RADICAAL KUNNEN VERANDEREN’

Disruptieve technologieën zetten onze wereld op z’n kop. Onze Toekomst is niet meer te voorspellen. Maar je kan je wel voorbereiden! Lees hier het artikel.

# ‘IN DEN BEGINNE WAS ER TAYLOR’

Afsluitende presentatie van Jaap Peters (auteur van de o.a. de ‘Intensieve Menshouderij’,  ‘Nieuw Europees Organiseren’, het Rijnlandboekje en is organisatie-activist bij DeLimes) op het Nieuworganiseren.nu Event op 29 oktober 2013 over Oud en Nieuw Organiseren. Jaap Peters is spreker in het Changing the game programma.

# ‘SAMENLEVING 3.0 IN DE MAAK’

Masterclass van Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde, over samenleving 3.0 in de maak. Bekijk dit
30-minuten durend college over de nieuwe economie en de Kantelperiode waarin we nu leven en werken.

# ‘DOEN IS DE BESTE MANIER VAN DENKEN’

Je bent op je creatiefst als je 5 jaar bent en als je 8 bent is deze creativiteit gehalveerd. Tegen je 44ste beland je in een staat van terminale serieusheid. Structuur bepaald je leven en de werkelijkheid hobbelt erachteraan. Dit filmpje van Arthur Kruisman Patrick Donath is een pleidooi voor het ‘doen’.

# ‘WE LEREN 70% IN DE PRAKTIJK DOOR TE EXPERIMENTEREN!

Model 70:20:10 over ‘informeel leren’ door Charles Jennings & Fusion Universal

# ‘WE LIVE IN DEMOCRACIES & WORK IN DICTATORSHIPS’

TedTalk van Shereef Bishay over ‘Open Enterprise’

 

# KLEIN IS HET NIEUWE GROOT

Interview met Caroline Rijnbeek, innovatieadviseur bij Syntens, over organisatieontwikkeling en de menselijke maat. Klein is het nieuwe Groot waarbij we mensen en de missie steeds meer centraal stellen in plaats van het systeem.

Klik hier voor het artikel 

# NextGen: A global generational study

PwC heeft onlangs een studie uitgevoerd naar het gedrag en de houding van de millenial-generatie. Het onderzoek is uitgevoerd door de University of Southern California en de London Business School. De gegevens zijn afkomstig van verschillende generaties en culturele achtergronden en de studie toont vooral het belang van generatiemanagement aan. Wat drijft de Next Generation?

Het is van groot belang dat organisaties tijd en energie steken in zowel het luisteren naar hun mensen, als analyseren en onderzoeken wat hen motiveert. Zo kunnen zij daarop inspelen en zichzelf goed positioneren en voorbereiden op de toekomst.

Er zijn een aantal belangrijke zaken die organisaties moeten overwegen. Hierbij kan het gaan over een flexibele werkcultuur of het maximaal benutten van de technologie anno 2013. Maar er is meer waar organisaties over na kunnen denken. Hieronder kun je het hele artikel verder lezen.

Klik hier voor het artikel

# Vijf principes bij Nieuw Organiseren

In dit artikel wordt op een kernachtige manier uitgelegd dat de filosofie van  Nieuw Organiseren ook  in de financiële sector werkt. Wim Heuvelman, één van de oprichters van consultancybureau Finext, legt in vijf stappen uit hoe een bedrijf zonder directie successen boekt. Finext opereert op het gebied van financiën en ICT en hanteert een model waar de professional centraal staat…

Klik hier voor het artikel 

# Let us change the GAME

Hoe ziet onze wereld eruit over 50 jaar?
De complexe problemen van onze wereld zijn zo groot dat vraagt om verbinding tussen mensen en ‘disruptive thinking’.
Deze video is een oproep dat te doen….

# De kapitale kracht van geluk

Gelukkige werknemers zijn de sleutel tot succes. Het bewijs is geleverd door Ricardo Semler, eigenaar van het grote bedrijf Semco. Hij zag in dat gelukkige werknemers bijdragen aan een beter resultaat in de organisatie. Ruimte voor creativiteit, ondernemerschap en natuurlijke ontwikkeling staat voorop!

Semler veranderde het spel, maar hoe deed hij dit? En waarom? Bij het openen van de onderstaande link komt u bij de aflevering van Tegenlicht waarin Semler antwoord geeft op deze vragen. De aflevering laat zien wie Semler is en hoe zijn organisatie in elkaar zit. Een absolute aanrader!
Aflevering:De kapitale kracht van geluk

Ook willen we u niet onthouden van het volledige interview met Ricardo Semler, waarin hij vertelt over zijn filosofie, zijn leven en zijn bedrijf Semco. Deze is hieronder te vinden. Semler weet als geen ander hoe het is om het spel te veranderen. Changing the Game!

# Werk en motivatie

Eén van de belangrijkste vraagstukken anno 2013 is: ‘Hoe motiveer ik mijn werknemers?’. Een hoger salaris? Meer structuur of sturing? Nee. De werknemer is op zoek naar erkenning en bevestiging voor wat hij doet. Waardering is het sleutelwoord. Dit leidt tot intrinsieke motivatie.

Dan Ariely, Israëlisch Amerikaans professor in psychologie en gedragseconomie, geeft in de onderstaande video op een zeer interessante en ook humoristische wijze weer waar de werknemers naar verlangen als het gaat om ‘werk en motivatie’.

# Het Rijnlandmodel

Bekijk dit video-college van Jaap Peters van bureau DeLimes | Nieuw Organiseren (en partner in het Changing the GAME programma) over de kern van het rijnlands model. Een 10 minuten durend college over rijnlands organiseren versus angelsaksisch organiseren.

# Nieuw Organiseren, doe het rigoureus of doe het niet.

Artikel door Lenette Schuijt op ManagementSite. De afgelopen decennia zijn er talloze pogingen gedaan om in bureaucratische organisaties een meer menselijke en flexibele vorm van organiseren te introduceren. Hoe komt het toch dat zoveel pogingen om de bureaucratie menselijker en flexibeler te maken, zijn mislukt? En hoe kunnen innovatieve vormen van organiseren wel succesvol worden gerealiseerd? Klik hier

#”Blobs and squares”

Waarom, vroeg de regering zich af is het zo dat elke keer als zij een probleem probeerden op te lossen, het probleem alleen erger leek te worden. De parabel van de ‘Blobs and Squares’ laat zien dat mensen meer zijn dan hun problemen en dat de oplossing voor de problemen in het probleem zelf ligt. Geen opgelegde oplossingen maar co-productie!

#”Organiseren kun je leren”

Via nieuworganiseren.nu is een spectaculaire video te zien hoe dieren zich massaal organiseren. Een prachtig mooi voorbeeld van zelforganisatie. Daar kunnen wij veel van leren, zoals ook Jaap van Ginneken uiteen zet in zijn boek, ”De kracht van de zwerm – Zelfsturing in organisatie”. Vooral ook in het tijdperk waarin het internet en de sociale media nieuwe mogelijkheden biedt tot zelforganisatie.

 

 

# Video: “Surfing The Waves of Change”

“Surfing the Waves of Change” is een mooie animatie over hoe de weerbaarheid (resilience) vergroot kan worden van mensen en communities in deze veranderende tijden. De surfer die de hoge golven bedwingt, wordt als heldere metafoor gebruikt.

 

 

# Blog van Jan Smit: De Organisatie als Poppenkast

“We zijn geen poppen we zijn ook mensen!”. Een letterlijke uitspraak van een professional die onlangs deelnam aan een team ontwikkelingsproces. Jan Smit beschrijft in zijn blog de schizofrene werkelijkheid binnen organisaties.

# Het Nieuwe Samen Werken voor alle generaties.

Een verhelderend artikel van Aart C. Bontekoning over de generatiewisseling die gaande is. Verschenen in LoopbaanVisie, nummer 1, januari 2011. Lees hier het volledige artikel.

# De fabel van de mier. Een korte presentatie van Bart van Herreweghe:

De Mier

# Mooie column uit Slow Management van Harold Janssen:

Snuffelmuisjes

# Prachtig filmpje over de toekomstige generatie omgaat met nieuwe technologie

De nieuwe generatie CEO’s komt eraan!

#Het interview over #CTGame op BNR nieuwsradio:

BNR_Nieuwsradio-20110601-13-49-00

#Het Onderwijs Blijft Achter

Technologische ontwikkelingen hebben veel veranderingen gebracht in onze maatschappij de afgelopen eeuw. Het onderwijs lijkt achter te blijven, terwijl juist daar de leiders van onze organisaties van de toekomst de basis voor hun ontwikkeling leggen… Het is tijd voor vernieuwing.

# Why work doesn’t happen at work

Jason Fried heeft een nogal opmerkelijke theorie over werk: ‘the office isn’t a good place to work’. Tijdens een van de TED events, legt hij uit dat wat hem betreft de Managers & Meetings het grootste probleem vormen. Hij vergelijkt werken verder met slapen; je komt er pas echt goed in als je gedurende lange tijd niet gestoord wordt.

# The World of Work has changed

Voorspellingen zeggen dat de studenten van nu voor hun 38e al 10 tot 14 banen hebben gehad. We bereiden ze bovendien voor op banen die nog niet eens bestaan. De jonge professional heeft kennis niet paraat, maar weet altijd de juiste informatie te vinden. The World of Work has changed, it’s time to do some different thinking…

# Managers houden innovatie tegen

‘Veel managers laten goede ideeën van werknemers links liggen, mogelijk omdat zij bang zijn dat de creativiteit van hun ondergeschikten hun eigen gezag ondermijnt.’ Lees hier het volledige artikel op nu.nl

# Heeft Het Nieuwe Werken de toekomst?

Jaap Peters en Harold Janssen over de vraag ‘of HNW blijft hangen in de hype of dat we ons wereldbeeld echt fundamenteel gaan bijstellen?’.  Lees hier het volledige artikel.

# De Grenzeloze Generatie op de Arbeidsmarkt

Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Manpower met als centrale stelling ‘wie zich al niet in de jeugd wil verdiepen vanuit belangstelling of bezorgdheid, zal dat moeten doen vanuit welbegrepen eigenbelang’.  Download hier het onderzoek van Manpower

# Blikschade

Wat er gebeurt met de frisse blik van nieuwkomers bij de rijksoverheid tijdens hun eerste 100 dagen? InAxis deed  onderzoek naar het socialisatieproces van nieuwe medewerkers in de rijksdienst. Download hier het onderzoek van InAxis

 

Changing the GAME gaat over anders, slimmer, duurzamer, lichter en NIEUW ORGANISEREN.

Heeft u interesse in deelname aan Changing the GAME of heeft u behoefte aan meer informatie?

Neem dan direct contact op met:

Georgette Kempink
info@broosz.nl
(06) 2509 7673

Broosz
Bosrand 28
6718 ZN Ede
0318 619 236

Follow Us

Facebook