Sep 6
2016

Vernieuwing achter gesloten deuren

Written by admin | posted in jeugdzorg, Nieuw Organiseren | 0 Comments

Is er ruimte in de organisatie?

In de kansenkrant van de FCB, arbeidsmarktfonds voor o.a. Jeugdzorg, kun je interviews lezen met zorgprofessionals die bijdragen aan de vernieuwing achter gesloten deuren! Conclusies: minder praten, meer doen, leer van andere instellingen en professionals, laat oude denkpatronen los, neem initiatief en zoek ruimte.

Experimenteren en doorbreken van patronen

Vernieuwers binnen verschillende justitiële jeugdzorg- en jeugdzorgplusinstellingen ontmoetten elkaar afgelopen jaar tijdens Changing the GAME Plus. Een initiatief van Associatie voor Jeugd en Broosz. Tijdens het programma stonden thema’s centraal als het doorbreken van belemmerende organisatiestructuren, experimenten met nieuwe samenwerkingsvormen en de kracht van kleine veranderingen. Klik hier voor het lezen van de digitale kansenkrant.

Netwerk van vernieuwers

Vanuit dit initiatief is een nieuw netwerk ontstaan en opgestart door professionals. Ben jij ook bezig met vernieuwingen en wil je ook aanhaken bij dit netwerk? Zoek dan ook even contact dan leggen we de verbinding. En voor meer informatie over Changing the GAME als leerexpeditie en breekijzer in de transformatie van Oud naar Nieuw Organiseren, kun je contact opnemen met georgette@broosz.nl.

 

Jan 13
2016

Binnen de lijntje kleuren

Written by admin | posted in Nieuw Organiseren, Young Professional, Zorg en welzijn | 2 Comments

kleuren

Lydia van Ruremonde heeft in 2015 deelgenomen aan het Transvorm Ontwikkel Programma. Broosz heeft samen met Transvorm een ontwikkelprogramma vormgegeven voor Young Professionals in de sector Zorg & Welzijn. Naar aanleiding daarvan heeft Lydia de onderstaande blog geschreven.

Herinner jij, je eerste kindertekeningen nog? Het zonnetje schijnt altijd, je tekent jezelf zo groot als een boom, en het tekenen van je lievelingsdier resulteert in een blauw vliegend varken. Met trots laat je je tekening aan je ouders of de juffrouw zien. “Mooi, goed gedaan, maar het is wel een beetje gek” krijg je te horen. “Jij bent toch helemaal niet zo groot als een boom? En een varkentje is toch roze en kan helemaal niet vliegen”. Een beetje ontdaan ga je terug naar de tekentafel: voortaan kleur jij het varkentje roze, laat je de vleugels achterwege en maak je jezelf, letterlijk en figuurlijk, een stukje kleiner.

Ingesnoerd in de systeemwereld

Al op jonge leeftijd leren wij binnen de lijntjes te kleuren, “braaf” te zijn en binnen een bepaald kader te passen. Hierdoor verliezen we stukje bij beetje onze kinderlijke fantasie en creativiteit. Lef misschien ook. Op de middelbare school en later op de hogeschool of universiteit leren we veel feiten en theoretische modellen. Ongemerkt snoeren we onszelf in het keurslijf van de systeemwereld.

Overbodige registratie

Als beleidsmedewerker in de ouderenzorg ondervind ik dit aan den lijve. Er verschijnen steeds meer regels, formulieren en checklists in de zorg. Lijstjes die ik en mijn collega’s niet zelden zelf voorstellen of bedenken. Zorgmedewerkers zijn er veel tijd mee kwijt. Kostbare tijd, die ze veel liever aan hun cliënten zouden besteden.

Toch; de zorg kan niet zonder registraties. Al is het alleen maar om de kwaliteit te bewaken en verbeteren. De discussie over wat goede kwaliteit is laat ik hier maar even achterwege.

Maar er zijn grenzen aan wat zorgmedewerkers aankunnen. 87% zegt er meer last van te hebben dan vijf jaar geleden, 92% vindt dat registratie is doorgeschoten en ervaart registreren vaak als overbodig (onderzoek V&VN en NOS). Uit een recent rapport van Vilans blijkt ook dat zorgorganisaties meer registreren dan nodig is bij wet, of meer dan geëist wordt door derde machten als de zorgverzekeraars, zorgkantoren of de inspectie.

Terug naar de bedoeling

Terug naar de kern, de bedoeling, dat is de boodschap. TOP heeft mij aangemoedigd los te breken uit het keurslijf, de snoeren minder strak aan te trekken, lef te tonen, slimmer te zijn dan het systeem en een tikkeltje ongehoorzaam te zijn. “Intelligent ongehoorzaam”: dat dan weer wel. Doen jullie mee?

Januari 2016 – Geschreven door: Lydia van Ruremonde – Beleidsmedewerker bij Groenhuysen

Mar 31
2015

Transitie: oude wijn in nieuwe zakken?

Written by admin | posted in jeugdzorg, Nieuw Organiseren, Uncategorized, Young Professional, Zorg en welzijn | 0 Comments

Verbinden-oude-wijn-in-nieuwe-zakken

Wesley Hekhuizen, Young Professional, werkzaam bij Basisteam jeugd en gezin in de gemeente ‘s-Hertogenbosch, deelnemer aan het Transvorm Ontwikkel Programma voor Young Professionals 2014, deelt zijn ervaring:

De afgelopen jaren heb ik gezien dat de overheid enorm veel geld, tijd en moeite heeft geïnvesteerd in het veranderen van de zorg. Sinds eind 2014 werk ik bij Basisteam Jeugd en Gezin als onderdeel van het nieuw ingevoerde sociale wijkteam in ‘s-Hertogenbosch. Hierin mag ik invulling geven aan de rol van hulpverlener in gezinnen met problemen op verschillende leefgebieden, maar ook indiceren en ben ik vaandeldrager van de kantelingsgedachte. Een mooie nieuwe uitdaging voor mij na vijf jaar klinisch werken in de adolescentenpsychiatrie … Maar hoe ziet die verandering er in de praktijk nou eigenlijk uit?

Kanteling

Zoals bekend lopen de zorg en het onderwijs altijd achter op de ontwikkelingen in de economie en maatschappij. Dus toen in 2008 de crisis merkbaar werd in de economie en maatschappij, duurde het enkele jaren voordat er grootschalige bezuinigingen en reorganisaties in de zorg en welzijn werden doorgevoerd. Dit geldt ook voor de cultuuromslag bij deze organisaties; iets dat in de zorg ‘de transitie’, ook wel ‘kanteling’ genoemd wordt.

Zelf doen, maar aan het handje!

We moeten de cliënt zelf de regie geven. Zelf laten nadenken. We creëren daarmee een soort privatisering van de zorg. We hebben met z’n allen gezien hoe slecht de privatisering heeft uitgepakt met de NS, de woningbouwcoöperaties, de banken en om nog te zwijgen over de zorgverzekeraars.
Cliënten moeten nu over eigen zorgvragen beslissen. En toch zetten we er een hulpverlener naast die de cliënt aan het handje meeneemt. De hulpverlener die continu ‘mag’ adviseren over wat de cliënt of zijn netwerk kan betekenen, want dit kunnen we niet betalen en dat zit niet in het pakket en zo is het in deze gemeente niet geregeld.

Zoektocht

Op dit moment is het voor iedereen zoeken; voor de gemeente, de zorgaanbieders maar vooral voor cliënten. Een groot deel van mijn dag bestaat dan ook uit het zoeken naar juiste informatie of personen, vergaderen maar ook gewoon bij een cliënt op huisbezoek.

Kanteling samen vorm geven

De komende tijd zal dat niet veel anders zijn. Een vraag die mij bezighoudt is echter of we niet oude wijn in nieuwe zakken aan het stoppen zijn? Ik ben wel toe aan vernieuwing en vergemakkelijking van de zorg, maar ben me ervan bewust dat dit een proces is waar lange tijd naar toe wordt gewerkt en dat dit ook de tijd mag krijgen om te landen in de maatschappij. Nu we moeten veranderen om de zorg betaalbaar te houden, is er beleid opgesteld waarvan ik me afvraag of wij – de cliënt, de hulpverlener en de maatschappij – al klaar zijn om deze kanteling vorm te geven. De eerste stappen zijn al genomen en voelbaar voor mijn cliënten. De uitdaging is nu om de kanteling verder samen vorm te geven. Dus schouders eronder en aan de slag ermee!

Wesley
Wesley Hekhuizen

Mar 9
2015

Start Changing the GAME | Expeditie Jeugdzorg Anders

Written by admin | posted in Community of Practice, jeugdzorg, Nieuw Organiseren, Young Professional, Zorg en welzijn | 0 Comments

Nieuwsbericht ChangingTheGAME Jeugdzorg 16092014 kopie

De Associatie voor Jeugd start op 10 en 11 maart 2015 met steun van de FCB het initiatief Changing the GAME | Expeditie Jeugdzorg Anders. Jan Smit en Georgette Kempink van Broosz zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de begeleiding.Teams van professionals en bestuurders uit acht verschillende organisaties doen mee met deze ervaringsgerichte expeditie gericht op concrete, vernieuwende en betekenisvolle acties in de richting van Nieuw Organiseren in de zorg voor de jeugd.

Krachtige nieuwe initiatieven

Tijdens deze editie van Changing the GAME brengen ambitieuze professionals samen de vernieuwing van de zorg voor de jeugd binnen hun eigen context een stap verder. Teams van Spirit, Cardea, Youké, Teylingereind, Lindenhout, Juzt, Jarabee enFlexusJeugdplein hebben zich aangemeld! Iedereen is al bezig met vernieuwingen in de zorg voor de jeugd, elk in zijn eigen context en met eigen uitdagingen. Met dit initiatief kan kennis en ervaring gedeeld worden en kunnen krachtige nieuwe initiatieven ontstaan die bijdragen aan een succesvolle transformatie van de betrokken organisaties die meedoen.

Nieuw Organiseren als fundament

Transformatie vraagt om voorlopers en getalenteerde vernieuwers uit de praktijk van alledag. Het bedenken en het concretiseren van nieuwe ideeën kost tijd, aandacht en durf. Changing the GAME is een expeditie waarbij Nieuw Organiseren een belangrijk fundament vormt. Het leren over veranderen en transformeren door te doen vormt een belangrijke basis. De veranderpraktijk van de professional staat centraal.

Bezieling

Er is ook ruimte voor masterclasses. Eén van de eerste inspirators bij de start op 10 maart is Lenette Schuijt. Zij is organisatiekundige en auteur van: Wat bezielt ons? Van verstarring naar vitaliteit. Zij verkent in haar boek nieuwe manieren van leven en werken in zes maatschappelijke sectoren, waaronder ook de zorg. Zij gaat op zoek naar de bezieling van deze groep GameChangers.

De reisverhalen

De looptijd van deze expeditie is 9 maanden. Eind 2015 wordt teruggekeken op de zoektocht en de resultaten en beproevingen worden dan gepresenteerd. Blijf deze GameChangersvolgen! Dit kan natuurlijk via de website van Broosz. Door middel van Changing the GAME ondersteunden we vanuit Broosz al meerdere organisaties en instellingen. Meer informatie is te vinden op deze website www.changing-the-game.nl natuurlijk! Of neem contact met ons op.

 

 

Nov 25
2014

Experiment geslaagd!


Written by admin | posted in Nieuw Organiseren, Young Professional, Zorg en welzijn | 0 Comments

Aniek Abrahams

De handbagage rolt langzaam over de controleband heen. Ondanks dat ik weet dat ik niets fouts bij me heb, blijft het toch altijd een spannend moment: “Ze zullen me er toch niet uit pikken?!”. Als ik verder loop zie ik dat de man die de beelden van de band moet bekijken gewoon ligt te slapen! Dit gebeurde mij dit jaar op vakantie. In een land waar de banen niet voor het oprapen liggen en veel banen gecreëerd zijn zonder echt een functie te hebben. Op dat moment dringt het door: deze man werkt om te werken, maar vindt hij het ook echt leuk?

 Het Transvorm Ontwikkel Programma (TOP)  kwam voor mij op een perfect moment. In mijn huidige functie als beleidsmedewerker word ik volop uitgedaagd, mag ik over veel zaken meedenken en wordt mijn mening erg op prijs gesteld. Ik heb het dan ook erg naar mijn zin, maar de gedachte dat ik over 20 jaar nog hetzelfde werk doe, maakt me zenuwachtig. Hierbij komt meteen de gedachte naar boven, wat dan wel? Tijdens het TOP kon ik dat gaan onderzoeken. Kijken waar mijn sterke en zwakke punten liggen, maar bovenal onderzoeken waar mijn passie en ambitie ligt? In dit blog wil ik jullie meenemen in mijn zoektocht van het afgelopen half jaar… een TOP halfjaar!

Veel handvatten

Zo was er de workshop Mijn Missie. Het was goed om stil te staan bij vragen zoals “wat zijn mijn talenten?”, maar vooral ook “wat zijn mijn kernwaarden?” “waar sta ik voor?”. Ik kwam er achter dat hier in mijn opleiding weinig aandacht aan was besteed, vooral een theoretische opleiding en dat ik dus nog flink wat werk te verzetten heb. Gelukkig kregen we tijdens deze workshop veel handvatten om hier zelf mee aan de slag te gaan!
Daarnaast was er de workshop over Social Media. Hoe kun je jezelf online presenteren zoals je vindt dat je offline bent? Wat wil je wel of niet kwijt over jezelf? Ben je bewust van alles wat er over jou op internet te vinden is? Ook hier heel veel handvatten gekregen hoe je bijvoorbeeld je LinkedIn kunt updaten. Dat heb ik nog niet in praktijk gebracht, maar dat gaat zeker gebeuren!

 Dan was er nog de workshop onder leiding van een acteur. Hoe kom je non-verbaal over en wat kun je hierin veranderen om bijvoorbeeld zekerder over te komen (deze was in ieder geval voor mij van toepassing)? Hier hebben we ook diverse gesprekstechnieken geleerd die je kunt gebruiken, de “Ja en” in plaats van “Ja maar” is bij mij zeker blijven hangen en blijkt in de praktijk fijn om toe te passen. Door deze workshop ben ik me in ieder geval bewuster geworden dat je alleen al met je lichaamstaal veel kunt vertellen!

In shock!

Door de workshop Nieuw Organiseren was ik redelijk in shock. Het zijn hierbij immers de beleidsmedewerkers en managers die “overbodig” worden of in ieder geval een andere rol aan moeten nemen. Heel veel vragen kwamen bij mij naar boven: Hoe zou dit dan moeten werken? Hoe werkt dit in mijn eigen praktijk? Dit was voor mij dan ook de reden om mijn “speldenprik” hier aan te koppelen. Door naar mijn organisatie te kijken besefte ik dat we na de reorganisatie een redelijke top-down organisatie hebben gekregen, die nu graag de kanteling naar bottum-up wil maken. Door middel van Nieuw Organiseren zou hier wellicht vorm aan gegeven kunnen worden. Het idee was om een team een verandering zelf vorm te laten geven en dat ik als beleidsmedewerker alleen een faciliterende rol had wanneer nodig. En zo geschiedde: na een oproep op ons prikbord op intranet meldde zich een team aan. Een werkgroep werd opgestart en onder leiding van twee medewerkers gingen zij aan de slag.

Erg leuk om te zien hoe enthousiast de mensen aan de slag gingen om er iets van te maken. En het resultaat mag er zijn. De werkgroep formuleerde een visie voor een afdeling die vervolgens is overgenomen door het management! Als ik naar het effect van het experiment in onze organisatie kijk is er bij ons team Beleid en bij de managers bewustwording ontstaan dat bepaalde problemen beter door teams zelf opgelost kunnen worden dan door de afdeling Beleid. Ik zeg: experiment geslaagd!! 

Al met al is TOP voor mij een hele interessante zoektocht geweest naar met name mezelf, maar ook op het gebied van ontwikkelingen op zorg gebied. Ook de contacten met de mede Toppers maakten het zeker de moeite waard! Kort samengevat het was een TOP cursus!

Aniek Abrahams is werkzaam als stafspecialist beleid bij SMO Traverse en deelnemer aan het TOP(Transvorm Ontwikkel Programma), een ontwikkelprogramma voor Young Professionals dat Broosz in opdracht van en in samenwerking met Stichting Transvorm heeft ontworpen. Zij schreef dit blog naar aanleiding van het slot in september 2014.

Nov 10
2014

Beyond The F*** It

Written by admin | posted in Nieuw Organiseren, Young Professional, Zorg en welzijn | 0 Comments

foto Sonja

Tijdens het Transvorm Ontwikkel Programma (TOP) kwamen diverse onderwerpen voorbij. Een documentaire met Benjamin Zander, dirigent van het Boston Philharmonic Youth Orchestra en schrijver van het boek ‘The Art of Possibilities’, is mij het meest bijgebleven! Benjamin Zander introduceerde onder andere het idee van ‘Beyond The F*** It’, een idee uit zijn boek The Art of Possibility. “This is a simple idea: What would happen if you stopped worrying, stopped holding back, and stopped avoiding the possibility of mistakes and just said “F*** it!” and then just did it. No thought of technique or of victory or defeat…just the moment’.

Rule #6
Net zoals bijna iedereen in ons werkveld kan ik mezelf weleens opfokken om iets waar ik geen invloed op heb. Elke keer als dit nu gebeurt, denk ik aan Benjamin Zander en zijn Rule #6 en dan laat ik het los. De regel is bedoeld om je er van bewust te maken dat je jezelf in de weg gaat lopen als je jezelf héél serieus neemt. Als je wilt weten waar Rule #6 over gaat en de uitleg van Benjamin zelf wilt horen en je je afvraagt wat de andere regels zijn …….. dan moet je echt even het volgende zeer korte filmje bekijken! Ik ga de clou niet verklappen, maar ik verklap wèl dat het onmogelijk is niet te lachen aan het einde van het filmpje.

Shining Eyes!
En dan hebben we nog het idee van ‘shining eyes’. ‘Shining eyes are the looks of inspiration, respect and passion that surrounds a great leader’. Als je geen ‘shining eyes’ bij de ander ziet, moet jij niet aan hen gaan twijfelen, maar moet je naar jezelf kijken en je afvragen hoe je jezelf kan verbeteren zodat je de mensen om je heen kan inspireren. Bekijk, als je tijd hebt, deze 20 minuten durende Ted Conference van Benjamin Zander.

Op zoek naar een volgende uitdaging
Met bovenstaande principes ben ik het afgelopen half jaar aan de slag gegaan. Het heeft me veel opgeleverd. Tijdens het schrijven van een beleidsnota heb ik mensen weten te inspireren en kreeg ik mensen mee doordat ik op zoek bleef gaan naar shining eyes en nieuwe manieren vond om hen te kunnen bereiken. Als ik mezelf druk maakte, dacht ik aan Rule #6 en werd ik rustig en als ik het spannend vond om aan iets nieuws te beginnen dacht ik: F*** it! Dankzij het laatste principe ga ik in oktober beginnen aan een opleiding naast mijn baan en ondertussen blijf ik op zoek naar de volgende uitdaging waar ik met vol enthousiasme mee aan de slag kan gaan!

Sonja Timmermans is werkzaam als woonbegeleider onzelfstandig bij SMO Traverse en deelnemer aan het TOP(Transvorm Ontwikkel Programma), een ontwikkelprogramma voor Young Professionals dat Broosz in opdracht van en in samenwerking met Stichting Transvorm heeft ontworpen. Zij schreef dit blog naar aanleiding van het slot in september 2014.

Oct 28
2014

‘A call to action’

Written by admin | posted in Nieuw Organiseren, Young Professional, Zorg en welzijn | 0 Comments

Foto Mathijs IMG-20131213-WA0000

De jonge generatie is zelfverzekerd en gaat met volle vaart vooruit. Persoonlijke ontwikkeling en de ruimte krijgen om dit te kunnen doen is belangrijk. Het Transvorm Ontwikkel Programma (TOP) en werkgever RIBW Brabant boden mij die ruimte. Werkgevers kunnen mijns inziens nog veel leren van jongeren. Betrek Young Professionals bij de realisatie van nieuwe concepten bijvoorbeeld. Faciliteer Young Professionals in plaats van ze te dirigeren. Maar ik wil niet arrogant zijn en heb juist ook de behoefte aan oudere collega’s waar ik van kan leren. Dat is de andere kant. Zorg voor voldoende interactie tussen jong en oud. Het is belangrijk open te staan voor elkaars ideeën!

Stil staan bij mijn eigen ontwikkeling
Met het oog op de toekomst, vaak verwoord in grote termen als participatiesamenleving, wijkgericht werken en ingewikkelde transities zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning waar ik mee te maken heb, was ik zeer verheugd met het aanbod om ook eens stil te staan bij mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Want hoe fijn is het als je gewaardeerd wordt om je talenten en die bewust kunt inzetten in je eigen organisatie?

Mijn missie ontdekken?
Het TOP heeft mij geleerd om stil te staan en mij de kans gegeven mijn missie te kunnen te ontdekken en definiëren. Er is niet één benadering, niet één weg of een aanpak die voor iedereen werkzaam is. Het is belangrijk te ontdekken wat voor jou echt belangrijk is, wat bij jou past, om daar dan vervolg aan te geven. Dit proces gaat hand in hand met zelfkennis en zelfrealisatie: weten wie je bent wat je kwaliteiten en talenten zijn en deze benutten. Dat stond centraal in het scherp stellen van mijn missie. Tegelijkertijd realiseerde ik mij dat mijn missie continu onderhavig is aan de veranderingen in zowel de ‘binnen’ als ‘buiten’ wereld. Het proces van ‘de rode draad vinden’ gaat dus nog door….alhoewel?

Anders denken en Nieuw Organiseren
Een belangrijke bewustwording in het TOP was het leren over ‘anders denken’ en ‘nieuw organiseren’. Wat mij betreft gaf dit een sterke impuls tot het nemen van actie. Niet stil blijven staan maar meedenken over positieve veranderingen voor nu en in de toekomst; dat is wat ik wil! Ideeën ontwikkelen en speldenprikken uitdelen. Dat voelt wel als een duidelijke missie! Het TOP heeft mijn bewustzijn vergroot dat ik ‘mijn eigen organisatie ben’ en mee kan bewegen, maar vooral ook eigen ideeën kan uitwerken en oppakken in samenwerking met anderen. TOP was voor mij ‘A call to action!

Mathijs Martens is werkzaam als persoonlijk begeleider bij RIBW Brabant en deelnemer aan het TOP, een  ontwikkelprogramma voor Young Professionals dat Broosz in opdracht van en in samenwerking met Stichting Transvorm heeft ontworpen. Hij schreef dit blog naar aanleiding van het slot in september 2014.

Sep 29
2014

Changing the Game for One Day | Expeditie Jeugdzorg Anders

Written by admin | posted in Nieuw Organiseren, Young Professional, Zorg en welzijn | 0 Comments

Nieuwsbericht ChangingTheGAME Jeugdzorg 16092014 kopie

Dit bericht verscheen ook op de website van Associatie voor de jeugd.

De Associatie voor Jeugd, sinds 1996 de landelijke vereniging van bestuurd in de zorg voor jeugd,  heeft al langer het idee om ‘Young Professionals’ uit de zorg voor jeugd te verbinden aan haar toekomst verkenningen.

Samen met Jan Smit (van Broosz) is een dynamisch en actie gericht programma opgebouwd. Het bestuur van de Associatie voor Jeugd nodigt haar leden uit om talentvolle jonge medewerkers te verbinden aan dit programma. Eén avond (30 oktober 2014) in dialoog, met u als bestuurder over die toekomst als opstap naar concrete acties: de dag erna (31 oktober) werken de ‘jonge helden’ hard aan innovatie uitdagingen!

Ruimte voor Jonge Helden & Bestuurders als hun sponsor
Om de jonge generatie, die cruciaal is bij de ontwikkeling en vernieuwing van organisaties, meer aanjager en ambassadeur te maken van innovaties binnen de zorg voor jeugd (en ze niet te verliezen) is het belangrijk ze te ondersteunen. Bij het in beweging krijgen van hun eigen organisatie en werkveld. ‘Jonge Helden’ hebben sponsoren nodig: bestuurders die hen de ruimte en het vertrouwen geven om nieuwe wegen in te slaan. Dat biedt tegelijkertijd speel- en actieruimte voor bestuurders die worstelen met enorme veranderingsuitdagingen.

Beloftevolle experimenten voor de eigen organisatie
De tijd van losstaande – vaak individuele leerprogramma’s – die bedacht worden door anderen is voorbij. Evenals de tijd om denken (de bestuurders) en doen (de professionals) te scheiden. Maar ook de tijd van meer van hetzelfde. Samen innoveren zo dicht mogelijk bij de uitdagingen waar de organisatie en de sector voor staat!

U kunt 2 of 3 ‘jonge helden’ opgeven als u lid van de Associatie voor Jeugd bent.
Uw eigen inbreng als bestuurder wordt verwacht op donderdagavond 30 oktober.

Eigen bijdrage: per persoon: € 250,-
De Associatie voor Jeugd financiert een deel van der kosten.

De volgende instellingen doen al mee: Spirit, Elker-Het Poortje, Cardea, Youké
Er is nog plaats voor 10 professionals…

Contact: Gerdi Meyknecht (programmaleider)
Begeleiding: Jan Smit (Broosz). Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met hem opnemen.

Jun 23
2014

TOP Young Professionals on tour!

Written by admin | posted in Nieuw Organiseren, Young Professional, Zorg en welzijn | 0 Comments

Op donderdag 12 juni jl. zijn de Young Professionals die momenteel deelnemen aan Transvorm Ontwikkel Programma (TOP) samen op pad geweest en op zoek gegaan naar inspirerende voorbeelden van innovaties in de zorg in de provincie Brabant. Het was een dag van verbinden en ontmoeten. Met een eigen bus bezochten de Young Professionals inspirerende mensen en (zorg)organisaties die volop in beweging zijn, ieder op hun eigen manier. Bekijk hieronder het filmpje voor een sfeerimpressie van deze dag.

Deze dag ‘on tour’ ontstond in co-creatie met de Young Professionals. Er was de hele dag volop ruimte voor dialoog en ruimte om eigen vragen en ideeën in te brengen, om te mijmeren, te reflecteren en geïnspireerd te raken. De deelnemers van het TOP zorgden de hele dag voor prikkelende dialogen en scherpe vragen. 

Op donderdag 11 september vindt de afsluitende sessie van het programma plaats. Voor meer informatie over dit programma voor Young Professionals neem contact op met ons op.

Dit artikel is ook op de website van Transvorm te vinden.

Georgette Kempink
Programma regisseur Transvorm Ontwikkel Programma

Oct 21
2013

DE KIEM GELEGD VOOR NIEUW ORGANISEREN

Written by admin | posted in Nieuw Organiseren, Overheid | 0 Comments

Afgelopen jaar werden in de Gemeente Zwolle de ambtenaren van de gemeente geïnspireerd en geprikkeld om zelf vorm te gaan geven aan de eigen werkpraktijk vanuit het gedachtegoed van Nieuw (Rijnlands) Organiseren. Zo is Christian Voortman, senior beleidsadviseur Ruimte & Economie, aan de slag gegaan met het energievraagstuk in de stad en participeert hij in het samen met burgers opgerichte Energiehuis. Lees hier zijn blog:

 

Nieuw Organiseren?
Nieuw organiseren is geen doel op zich. Er moet een urgentie zijn. Anders hoeft het niet en gebeurt het niet. Die urgentie kan binnen een organisatie zijn, bijvoorbeeld vanwege geld of ineffectiviteit van professionals. Maar ik voel de urgentie vooral door te kijken wat buiten de organisatie allemaal gebeurt. Vooral waar het gaat om het werkveld waar ik het meest in vertoef, de energietransitie.

Het heft in eigen hand nemen bij het energievraagstuk
De betrokkenheid bij het energievraagstuk van maatschappelijke organisaties, bedrijven, verenigingen en burgers is gegroeid. Mondiale ontwikkelingen, globalisering, voedselcrises, klimaatveranderingen hadden de kiem al gelegd, de economische en de vastgoedcrises hebben die betrokkenheid in een versnelling gebracht. De verhoudingen in onze maatschappij zijn aan het veranderen. Het heft in eigen hand. Samen doen. Niet meer afhankelijk willen zijn, de menselijke maat. Het gaat om nieuwe waarden.

Nieuwe verbindingen en coalities in Zwolle
Ook in Zwolle suddert en bruist het er op los. Partijen zoeken elkaar op, verbindingen worden gelegd, coalities in verschillende vormen gesmeed. Er ontstaat een nieuw netwerk, of meerdere netwerken. Het betrekt bewoners, bedrijven en allerlei organisaties op een vrijwillige basis. En gelijkwaardig, in het platte vlak. Lekker los, vaak kleinschalig, maar groeiende. Samenwerking met dat netwerk is een enorme kans om de energietransitie tot een succes te maken, omdat het verbinding maakt met groepen die door intrinsieke motivatie en actieve participatie in beweging komen.

Veelbelovende initiatieven
Tussen haakjes, laten we het woord participatiesamenleving vanaf nu nooit meer gebruiken. Het is een top-down opgelegde opdracht aan de samenleving vanuit een bezuinigingsmotief. Het doet daarmee geen recht aan de voorbeelden die er al zijn en de veelbelovende initiatieven die we zien ontstaan en die wél gaan over samenwerking met elkaar (de overheid incluis), vanuit verschillende kennisachtergronden met als doel lokale, vaak ook sociale, problemen op te lossen. Maar dit terzijde.

De Nieuwe Ambtenaar
Maar hoe kan ik nu als ambtenaar dienstbaar aan deze initiatieven zijn? Ik denk door de energie, in overdrachtelijke zin, binnen die netwerken te voeden. Verhalen vertellen, cafés organiseren, platform bieden, in de stad zitten, dichtbij zijn, verbindingen leggen, klein groeien. Maar ook het tegengaan van uitsluiting en sociale ongelijkheid. Er is geen plan voor te maken, wél richting geven. Kortom, nieuw organiseren is hier urgent, noodzaak.

Experimenteren en leren!
Laten we niet terecht komen in onoplosbare, abstracte discussies over de rol die wij als ambtenaar aan moeten nemen in dit steeds veranderende speelveld. Het is niet vooraf vast te stellen wat die moet zijn, daarvoor is het publieke domein te onvoorspelbaar. Er is niet één rol. Ik denk dat we daar niet te lang op moeten studeren, maar gewoon moeten doen. Experimenteren en daar weer van leren.

Ik zit daar als senior beleidsambtenaar middenin. Experimenteer en leer. Probeer dat een beetje te durven. En oh, wat is dat leuk! Genieten. Het sluit zo aan op mijn eigen drijfveren. En natuurlijk is het moeilijk, omdat het Nieuw Organiseren zich niet goed verdraagt met het bestel van SMART-planning en verantwoording waar we als gemeente nog vaak inzitten. En omdat ik zelf ook nog zoveel moet leren. Maar de kiem is wel gelegd!

Christian Voortman
Senior beleidsadviseur Ruimte & Economie, Gemeente Zwolle
Deelnemer Changing Zwolle 

Changing the GAME gaat over anders, slimmer, duurzamer, lichter en NIEUW ORGANISEREN.

Heeft u interesse in deelname aan Changing the GAME of heeft u behoefte aan meer informatie?

Neem dan direct contact op met:

Georgette Kempink
info@broosz.nl
(06) 2509 7673

Broosz
Bosrand 28
6718 ZN Ede
0318 619 236

Follow Us

Facebook